Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği 2015 yılında çeşitli uzmanlık ve birikimlere sahip çoğunluğu iş ve meslek sahibi kadınlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin kuruluş amacı, Türkiye ve dünyada farklı seviyelerde yaşanan ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve böylece kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında var olmalarını sağlamak üzere topluma rehberlik etmek ve nihayetinde barış dolu bir dünyaya ulaşmaktır.

Bu doğrultuda Derneğimiz global düşünceyi yerele uyarlayabilmek adına BPW International (Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu) üyesidir.

Kurucu Avukat Dr. Lena Madison Phillips’den alıntı – Orjinali

«Each woman, as a citizen, must bring to the national policy of her own country, the contribution of forward-looking and constructive thought followed by determined action. Each woman must dedicate herself to protect and promote the interests of all other women in business and the professions.»

Türkçe tercümesi

«İlerici ve yapıcı düşünce yapısı ile her kadının ulusal politikalarda yer alması bir vatandaşlık görevidir. Her kadın, iş dünyası ve kurumsal hayattaki diğer kadınları korumak ve ilerletmek ile bilfiil sorumludur.»

BPW adı altında ilk dernek Avukat Dr. Lena Madison Phillips tarafından 1919 yılında Amerika’da kadın politikaları üretmek, uygulamak ve uygulatmak üzere kuruldu.

1930 yılında BPW, Uluslararası bir Federasyon haline geldi. Merkezi Cenevre’de bulunur. Bugün yaklaşık 105 ülkede, 35.000 kadın üyesi ile kadın politikaları ve öncelikli olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için savunuculuk yapan ve kadının ekonomik alanda güçlenmesi üzerine örgütlü ve dünya çapında çalışan nadir Sivil Toplum Kuruluşları’nın başında gelir.

Tarihinde hiçbir zaman sadece ayni ve nakdi yardım toplama kuruluşu veya sektörel birlik niteliğinde olmamıştır.

  • Birleşmiş Milletler (BM)’in 14 ajansından biri olan ve Türkiye’nin de 54 üye ülke arasında yeraldığı UN ECOSOC’da (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi) Genel Danışman Statüsü
  • Avrupa Konseyi’nde Danışmanlık Statüsü
  • BM merkez ofisleri olan New York, Viyana ve Cenevre temsilcilikleri, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI ile Avrupa Kadın Lobisi ile yakın işbirlikleri