Dil Seçimi
Menü
Sosyal Medya
Ara

“Cam tavanları aşıp yükseliyoruz, eşitliği kucaklıyoruz”

Cumhuriyetimizin 100.yılında Üniversite Öğrencileri için düzenlediğimiz proje yarışmasına sen de katıl!

Ödüller

 • 1.lik 20.000₺
 • 2.lik 10.000₺
 • 3.lük 5.000₺

Yarışmaya Nasıl Katılacaksın?

 • Örnek Vaka 1: İşe Alımda Cinsiyet Eşitsizliği

  Giriş: Güneş Enerjisi A.Ş., Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden biridir, geleneksel olarak erkek egemen bir sektörde faaliyet gösteren köklü bir kuruluştur. 2008 yılında kurulan şirket, solar enerji alanında öncüdür ve İstanbul'da merkezi bulunmaktadır. Şirketin İzmir, Antalya ve Ankara'da büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri bulunmaktadır.

  Son zamanlarda, şirketin işe alım uygulamalarında cinsiyet eşitsizliği konusunda endişeler dile getirilmiştir. Bu vaka çalışması, kadınların işe alım sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve cinsiyet önyargısının şirketin işgücü çeşitliliği ve genel organizasyonel başarıya olan etkisini araştırmaktadır.

  Şirketin %60'ı özel bir yatırım grubuna, %40'ı ise genel halka açık hisselerden oluşmaktadır.

  Çalışanların Demografik Bilgileri

  Güneş Enerjisi A.Ş.'de toplam 500 çalışan bulunmaktadır. Çalışanların %60'ı erkek, %40'ı kadındır. Çalışanların ortalama deneyim yılları 5 yıldır. Çalışanların %70'i üniversite mezunu veya üzeridir. Kadın çalışanların %75'i, erkek çalışanların ise %65'i üniversite mezunu veya üzeridir. Güneş Enerjisi A.Ş.'de, kadınlar genel çalışan sayısının %40'ını oluşturmasına rağmen, üst düzey yönetim pozisyonlarında sadece %20 temsil edilmektedirler.

  Çalışma Saatleri

  İdari personel genellikle haftada 40 saat çalışırken, saha çalışanları genellikle vardiyalı sistemle ve haftada ortalama 45 saat çalışmaktadır.

  Arka Plan: Güneş Enerjisi A.Ş., işgücünde cinsiyet çeşitliliği sağlama konusunda tarihsel olarak zorluklar yaşamıştır. Şirket yönetimi, cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin önemini kabul etse de işe alım uygulamalarında eksiklikler olduğunu fark etmektedir. İnsan Kaynakları departmanı, iş başvurusu yapan adaylar ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimlerde, kadınların işe alım süreci boyunca engellerle ve önyargılarla karşılaştığını öne süren endişeler olduğunu belirtmiştir. Şirketin düzenlediği çalışan memnuniyeti anketleri, kadınların çoğunluğunun kariyer gelişimlerinde cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarını göstermiştir.

  Ek Bilgiler: Güneş Enerjisi A.Ş., kadın çalışanları desteklemek ve onlara daha fazla liderlik pozisyonları sunmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur, ancak bu girişimler henüz tam anlamıyla başarılı olamamıştır.

  Başlanan girişimler hakkında bilgi

  Mentorluk Programları: Şirket, kadın çalışanlarına yönetim rolleri için hazırlık yapmalarını sağlamak amacıyla mentorluk programları düzenlemiştir. Ancak, bu programlar genellikle kısa süreli olmuş ve kadınların kariyerlerinde uzun vadeli bir etkisi olmamıştır.

  Esnek Çalışma Saatleri: Şirket, özellikle aile ve çocuk bakımı yükümlülükleri olan kadın çalışanları için esnek çalışma saatleri sunmuştur. Ancak, bu genellikle yönetim pozisyonlarına yükselme şansını azalttığı için eleştirilmiştir.

  Liderlik Eğitimleri: Şirket, kadınların liderlik becerilerini geliştirmeleri için çeşitli eğitimler düzenlemiştir. Ancak, bu eğitimler genellikle kadınların günlük iş yükümlülüklerine ek olarak geldiği için katılım oranları düşük olmuştur.

  Cinsiyet Kotası: Şirket, yönetim kadrosunda belirli bir yüzde kadın olmasını zorunlu kılmak için cinsiyet kotası uygulamıştır. Ancak, bu genellikle 'işe alımın kalitesini düşürdüğü' ve 'yanlış nedenlerle terfi etme' eleştirileri ile karşılaşmıştır.

  Bu girişimler, kadınları işyerinde daha fazla desteklemek ve onlara liderlik pozisyonlarında daha fazla yer vermek için iyi niyetli çabalar olsa da, henüz tam anlamıyla başarılı olamamışlardır. Bu, cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmaların çoğu zaman karmaşık ve çetrefilli bir süreç olduğunu göstermektedir.

  İşe Alımda Kadınların Karşılaştığı Zorluklar Neler Olabilir?

  1- İş İlanları: İş ilanlarında kullanılan dil, yanlışlıkla kadınların başvurmasını engelleyebilir. İş ilanlarındaki ifadeler erkek egemen bir önyargıyı yansıtabilir veya cinsiyete özgü gereksinimleri içerebilir, bu da kadın adayların organizasyon içindeki fırsatları takip etmekten kaçınmalarına neden olabilir.

  2- Eleme ve Ön Eleme: Eleme ve ön eleme sürecinde bilinçsiz önyargının etkisi olabilir. Cinsiyet rolleri ve yetenekleriyle ilgili önyargılı algılar, nitelikli kadın adayların göz ardı edilmesine veya erkek adayların, stereotipler ve önceden oluşmuş fikirler temelinde ayrıcalıklı muamele görmesine neden olabilir.

  3- Mülakat Süreci: Mülakatlarda, cinsiyet önyargısı farklı şekillerde kendini gösterebilir, örneğin farklı sorular sorma, hafif ayrımcılık veya kapsayıcı ve çeşitlilikçi mülakat panellerinin eksikliği gibi. Bilinçsiz önyargılar, değerlendiricilerin kararlarını etkileyebilir, eşitsiz muamele ve kadınlara yönelik fırsatların engellenmesine yol açabilir.

  4- Karar Verme ve Seçim: Karar verme süreçleri, cinsiyet rolleri hakkındaki yanlış kanılar ve önyargılar nedeniyle etkilenebilir ve adayların seçiminde erkek adaylara ağırlık verilebilir. Belirli roller için erkeklerin uygunluğu veya önyargılı liderlik anlayışları gibi ön kabuller, seçim sürecinde etkili olabilir.

  Olası Etki Neler Olabilir?

  1- Çeşitlilik Eksikliği: İşe alımda süregelen cinsiyet eşitsizliği, dengesiz bir işgücüne katkıda bulunur. Kadınların temsil edilmemesi, organizasyonun yenilikçiliği, problem çözme yeteneği ve genel organizasyonel performansı artırabilecek çeşitli bakış açılarını, becerilerini ve deneyimleri kullanamamasına neden olur.

  2- Olumsuz İtibar: Şirketin işe alımda cinsiyet eşitsizliği algısı nedeniyle itibarı zarar görebilir. Potansiyel çalışanlar, müşteriler ve paydaşlar şirketi demode veya ayrımcı olarak algılayabilir, bu da en iyi yetenekleri çekme ve olumlu ilişkileri sürdürme yeteneğini etkileyebilir.

  3- Kaçırılan Fırsatlar: Nitelikli kadın adayları işe alım sürecinden dışlamak, şirketin potansiyel katkılarını ve kadınların masaya getirebileceği benzersiz perspektifleri kaçırmasına neden olur. Bu çeşitlilik eksikliği yaratıcılığı engelleyebilir, uyum sağlama yeteneğini zayıflatabilir ve şirketin hızla değişen iş ortamında rekabet yaratma yeteneğini sınırlar.

 • Örnek Vaka 2: Kariyer Gelişiminde Eşit Olmayan Fırsatlar

  Giriş: Zinde Holding, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkettir ve son zamanlarda kariyer gelişiminde eşit olmayan fırsatlar konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu vaka çalışması, şirket içindeki kariyer ilerlemesi sürecinde karşılaşılan eşitsizlikleri incelemekte ve bu durumun çalışanların motivasyonu, iş tatmini ve şirketin sürdürülebilir başarısı üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Şirketin %70'i aileye aitken, %30'u genel halka açık hisselerden oluşmaktadır.

  Arka Plan: Zinde Holding, çalışanlar arasında eşit fırsatlar ve adalet ilkelerine önem veren bir kuruluştur. Ancak, son yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, bazı çalışanların kariyer gelişimi konusunda dezavantajlı olduklarını ve eşit olmayan fırsatlara maruz kaldıklarını göstermektedir. Özellikle kadınlar, belirli rollerde yükselmek veya liderlik pozisyonlarına erişmek konusunda zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, çoğu kadın çalışanın yönetim pozisyonlarına yükselme konusunda yetersiz mentörlük ve eğitim aldıklarını belirtmiştir.

  Çalışma Saatleri

  İdari personel genellikle haftada 45 saat çalışmaktadır.

  Çalışanların Demografik Bilgileri

  Zinde Holdingin toplam 1500 çalışan bulunmaktadır. Çalışanların %50'si erkek, %50'si kadındır. Mavi yaka çalışanların %60'ı erkek, %40'ı kadınken; beyaz yaka çalışanların %40'ı erkek, %60'ı kadındır. Çalışanların ortalama deneyim yılları 10 yıldır. Çalışanların %45'i en az lise mezunu veya üzeridir.

  Kariyer Gelişimindeki Eşitsizlik Nedenleri Neler Olabilir?

  1- Görünmez Engeller: Kadınlar, çeşitli nedenlerle kariyer gelişiminde görünmez engellerle karşılaşabilirler. Bu engeller, cinsiyet stereotipleri, ön yargılar, erkek egemen kültür ve ağlar, ayrımcı politikalar ve çift sorumlulukların eşit olmayan şekilde dağıtılması gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

  2- Rol Modellerin Eksikliği: Kadın çalışanlar, ilham verici kadın liderlerin ve rol modellerin eksikliğinden dolayı kariyer hedeflerine ulaşma konusunda zorluklar yaşayabilirler. Kadınların, ilerlemek için kendilerini temsil eden rol modellere ve mentorlara erişimlerinin sınırlı olması motivasyonlarını ve güvenlerini etkileyebilir.

  3- Fırsat Eşitliğinin İhlali: Eşit olmayan fırsatlar, terfi ve yükselme süreçlerinde görülebilir. Kadınlar, erkek meslektaşlarına kıyasla daha az fırsat alabilirler veya daha fazla çaba sarf etmeleri gerekebilir. Ayrıca, erkek ağırlıklı sektörlerde veya belirli pozisyonlarda kadınların atılması veya dışlanması da eşitsizliklere neden olabilir.

  Olası Etkileri Neler Olabilir?

  1- Motivasyon ve İş Tatmini Azalması: Kariyer ilerlemesinde eşitsizliklerle karşılaşan çalışanlar motivasyonlarını ve iş tatminini kaybedebilirler. Bu durum, verimlilik düşüşüne, çalışan bağlılığında azalmaya ve şirket içinde moral sorunlarına yol açabilir.

  2- Yetenek Kaybı ve Rekabet Gücü Azalması: Eşit olmayan kariyer fırsatları, şirketin yeteneklerini kaybetmesine ve rekabet gücünü azaltmasına neden olabilir. Nitelikli ve potansiyelli çalışanların kaybedilmesi, şirketin uzun vadeli büyümesini ve başarısını olumsuz etkileyebilir.

  3- İmaj ve İtibar Sorunları: Eşitlik ilkesine uygun hareket etmeyen bir şirket, itibar sorunlarıyla karşılaşabilir. Müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar ve toplum, şirketi sosyal sorumluluk konusunda yetersiz olmakla veya adaleti gözetmemekle suçlayabilir. Bu durum, şirketin marka değerini ve uzun vadeli başarısını etkileyebilir.

 • Örnek Vaka 3: Maaş Farkı ve Maaş Müzakeresi

  Giriş: GNN Yazılım Firması, 1995 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarından biridir. Şirket, genellikle yazılım geliştirme, bulut hizmetleri ve veri analitiği üzerine odaklanmaktadır. Merkezi İstanbul'da olan şirketin, Ankara ve İzmir'de de büroları bulunmaktadır.

  GNN Yazılımın çalışanları arasında maaş farklılıkları konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu vaka çalışması, şirket içinde maaş farklılıklarının nedenlerini incelemekte ve çalışanların maaş müzakerelerinde karşılaştıkları zorlukları ele almaktadır.

  Çalışanların Demografik Bilgileri

  GNN yazılımda toplam 300 çalışan bulunmaktadır. Çalışanların %70'i erkek, %30'u kadındır. İdari personelin %60'ı erkek, %40'ı kadınken; saha çalışanlarının %85'i erkek, %15'i kadındır. Çalışanların ortalama deneyim yılları 7 yıldır. Çalışanların %80'i en az lisans mezunu veya üzeridir. Kadın çalışanların %90'ı, erkek çalışanların ise %75'i en az lisans mezunu veya üzeridir.

  Çalışma Saatleri

  İdari personel genellikle haftada 40 saat çalışırken, saha çalışanları genellikle haftada ortalama 45-50 saat çalışmaktadır.

  Arka Plan: GNN Yazılım Firması, çalışanlarının adaletli bir şekilde değerlendirilmesini ve maaşlarının eşitlik temelinde belirlenmesini hedeflemektedir. Ancak, son yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, benzer pozisyonlarda çalışanların arasında cinsiyet, etnik köken veya diğer ayrımcı faktörlere dayalı maaş farklılıkları olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, çalışanların maaş müzakereleri sırasında karşılaştıkları zorluklar ve adaletli bir sürecin eksikliği de şirketin dikkatini çekmiştir.

  Maaş Farklılıklarının Nedenleri Neler Olabilir?

  1- Cinsiyet veya Etnik Köken Temelli Önyargılar: Maaş farklılıklarının bir nedeni, önyargılar ve ayrımcı düşünceler olabilir. Çalışanların cinsiyeti veya etnik kökeni gibi faktörler, maaş belirleme sürecinde objektiflikten uzaklaşılmasına neden olabilir.

  2- Bilgi Eşitsizliği: Çalışanların maaşlarının nasıl belirlendiği ve ne gibi faktörlere dayandığı konusunda bilgi eksikliği, maaş farklılıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Bazı çalışanlar, maaş müzakereleri ve performans değerlendirmelerinde daha bilinçli olabilirken, diğerleri bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayabilir.

  3- Müzakere Becerileri: Maaş müzakereleri sırasında, bazı çalışanlar müzakere becerilerine sahipken diğerleri zorluk yaşayabilir. Bu beceriler, maaş müzakerelerindeki başarıyı etkileyebilir ve çalışanların maaş farklılıklarıyla karşılaşma olasılığını artırabilir.

  4- Performans Değerlendirmelerinde Önyargı: Performans değerlendirmeleri sırasında önyargılar, çalışanların maaşlarının belirlenmesinde etkili olabilir. Eğer değerlendirme sürecinde objektiflik ve adil bir değerlendirme yapılmazsa, çalışanlar arasında maaş farklılıkları ortaya çıkabilir.

  Olası Etkileri Neler Olabilir?

  1- Motivasyon ve İş Tatmini Azalması: Maaş farklılıkları, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini olumsuz etkileyebilir. Eşitsizlik algısı, çalışanların performansını düşürebilir ve şirket içinde moral sorunlarına yol açabilir.

  2- Yetenek Kaybı ve Verimlilik Azalması: Maaş farklılıkları, yetenekli çalışanların kaybedilmesine ve verimlilik düşüşüne neden olabilir. Eşit olmayan maaşlar, çalışanların şirketten ayrılma olasılığını artırabilir ve şirketin rekabet gücünü azaltabilir.

  3- İmaj ve İtibar Sorunları: Şirket, maaş farklılıkları konusundaki algı nedeniyle itibar sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durum, çalışan memnuniyetini etkileyebilir, olumsuz medya kapsamı ve toplumsal tepkilerle sonuçlanabilir.

 • Örnek Vaka 4: İş-Yaşam Dengesi Zorlukları

  Giriş: ABC A.Ş, çalışanlarının iş-yaşam dengesini sağlama konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu vaka çalışması, şirket içinde iş-yaşam dengesinin zorluklarını incelemekte ve çalışanların yaşadığı sıkıntıları ele almaktadır.

  ABC A.Ş'nin hisseleri çoğunlukla kurucu ve ilk yatırımcıları olan 3 ortağa aittir. Her biri şirketin yüzde 30'unu elinde bulundururken, geriye kalan yüzde 10 hisse, daha küçük hissedarlara dağıtılmıştır. Son yıllarda, ABC A.Ş'nin hızlı büyümesi ve sektöründeki rekabetin artması, çalışanların iş-yaşam dengesini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Şirket genelinde yoğun çalışma saatleri, tatile çıkmaya izin verilmemesi veya tatile çıkılsa bile çalışmanın devam etmesi, artan stres seviyeleri ve tükenmişlik sendromu gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Çalışanlar, iş-yaşam dengesinin sağlanmamasının hem kendi sağlıklarını hem de iş verimliliklerini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler.

  ABC A.Ş, bu sorunları çözme konusunda proaktif adımlar atmaya başlamıştır. Ancak, bu süreçte yaşanan zorluklar ve aksilikler, şirketin bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini göstermektedir.

  Çalışanların Demografik Bilgileri

  ABC A.Ş, 2.000'den fazla çalışana sahiptir ve genç ve dinamik bir iş gücüne sahip olmasıyla bilinmektedir. Şirketin çalışanlarının %60'ı 30 yaşın altında, %30'u 30-40 yaş arası, %10'u ise 40 yaş üstüdür. Şirketin iş gücünün %45'i kadın, %55'i erkektir.

  Çalışma Saatleri:

  Haftalık 45 saat olarak belirtilen çalışma saatlerinin ileriye doğru esnediği gözlemlenmiştir.

  Arka Plan: ABC, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet ilkelerine önem veren bir kuruluştur. Ancak, son yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, çalışanların toplumsal cinsiyet temelli olarak iş-yaşam dengesi konusunda zorluklar yaşadığını ve cinsiyet eşitsizliğinin bu dengeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. Kadın çalışanlar genellikle erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla zorlukla karşılaşmaktadır. Şirket, özellikle aile ve çocuk bakımı yükümlülükleri olan kadın çalışanları için esnek çalışma saatleri sunmuştur. Ancak, bu genellikle yönetim pozisyonlarına yükselme şansını azalttığı için eleştirilmiştir. Kadın çalışanlar kariyer gelişimlerini etkilediğini düşündükleri için bu izinleri kullanmak istemediklerini iletmişlerdir. Şirket, kadın çalışanlarının iş ve kişisel yaşamları arasında daha fazla stres yaşadığını ve bu durumun kadın çalışanların genel sağlığı, iş verimliliği ve işe bağlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Özellikle çocuk sahibi olan kadın çalışanlar, çocuk bakımı ve iş arasında denge kurmakta zorluk çekmektedirler. Şirketin esnek çalışma saatleri sunmaması veya uzaktan çalışma politikasının olmaması, bu sorunları daha da karmaşık hale getirmektedir.

  İş-Yaşam Dengesindeki Zorluklar

  1- Eşitsiz Sorumluluk Dağılımı: Toplumsal normlardan kaynaklanan bir nedenle, ev içi ve bakım sorumlulukları genellikle kadın çalışanların üzerinde daha fazla yük oluşturur. Bu durum, kadınların iş-yaşam dengesini sağlamakta zorlanmalarına neden olurken, erkek çalışanlar için daha fazla esneklik sağlayabilir.

  2- Kariyer Engelleri: Kadın çalışanlar, kariyerlerini ilerletirken çeşitli engellerle karşılaşabilirler. Cinsiyet temelli önyargılar, erkek egemen iş ortamı, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmelerini veya daha yüksek pozisyonlara erişmelerini engelleyebilir. Bu durum, kadınların iş-yaşam dengesini etkileyebilir ve ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de pekiştirebilir.

  3- Maaş Farklılıkları: Kadın çalışanlar, genellikle erkek meslektaşlarına kıyasla daha düşük maaşlar alabilirler. Bu maaş farklılıkları, kadınların daha fazla çalışmak zorunda hissetmelerine ve iş-yaşam dengesini sağlamakta daha büyük zorluklar yaşamalarına yol açabilir.

  4- İş Yerinde Destek Eksikliği: Kadın çalışanlar, iş yerinde ihtiyaç duydukları destek sistemlerinin eksikliğiyle karşılaşabilirler. Örneğin, kreş veya çocuk bakımı hizmetlerine erişim konusunda sınırlamalar olabilir. Bu durum, kadınların iş-yaşam dengesi sağlamalarını zorlaştırırken, erkek çalışanlar için daha fazla esneklik sağlanabilir.

  Olası Etkileri

  1- Kadınların İş Gücünden Kaybı: İş-yaşam dengesi zorlukları, kadınların iş gücünden çekilmesine veya iş hayatında daha az aktif olmalarına yol açabilir. Bu durum, yetenekli kadın çalışanların kaybedilmesine ve şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir.

  2- Kadınların Motivasyon ve Performansında Azalma: Eşitsizlik ve zorluklar, kadınların motivasyonunu ve iş performansını olumsuz etkileyebilir. İş-yaşam dengesini sağlamakta zorlanan kadınlar, stres ve tükenmişlik yaşayabilir, bu da performanslarını düşürebilir.

  3- Şirket İtibarına Etki: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve iş-yaşam dengesi zorlukları, şirketin itibarını etkileyebilir.

 • Örnek Vaka 5: Klişeleştirme ve Önyargı

  Giriş: FOGG Auto , 1980'lerde kurulan, Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden biridir. Şirket, sektördeki yenilikçi yaklaşımı, kaliteli üretimi ve geniş dağıtım ağı ile tanınmaktadır. FOGG’un merkezi Bursa'da bulunmakla birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurtdışında birçok üretim tesisi bulunmaktadır.

  Demografik Bilgiler

  FOGG’un kadrosunda 10.000'den fazla çalışan bulunmakta ve bu çalışanların %70'i erkek, %30'u kadın. Bu oran, otomotiv endüstrisinin genelinde görülen kadın erkek oranına paralel olmasına rağmen, şirket kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

  Ancak, yapılan değerlendirmeler ve çalışan geri bildirimleri, FOGG’un toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çabalarına rağmen, klişeleştirme ve önyargıların iş yerinde hala mevcut olduğunu göstermektedir. Bu, özellikle liderlik pozisyonlarındaki cinsiyet dengesizliği, fırsat eşitliği eksikliği ve kadın çalışanlara yönelik önyargılı davranışlar şeklinde kendini göstermektedir.

  Bu durumun öne çıkan örneklerinden biri, şirket içinde teknik pozisyonlara kadınların atanmasının yaygın olmamasıdır. Bu durum, kadınların teknik yetenekler konusunda yetersiz olduklarına dair yaygın bir önyargıdan kaynaklanmaktadır. Bir diğer örnek ise, kadın çalışanların, erkek meslektaşlarına göre daha az liderlik pozisyonlarına terfi etmeleridir. Bu durum, liderlik pozisyonlarının erkekler tarafından doldurulmasına dair klişe ve önyargıların hala var olduğunu göstermektedir.

  FOGG Auto, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden klişeleştirme ve önyargının neden olduğu zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.

  Durum: FOGG, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet ilkelerini benimsemektedir. Ancak, yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, klişelerin ve önyargıların hala iş ortamında var olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarını engellediğini göstermektedir. Özellikle kadın çalışanlar, klişeleştirme ve önyargılarla karşı karşıya kalabilmekte ve eşit fırsatlara erişim konusunda zorluklar yaşayabilmektedir.

  Klişeleştirme ve Önyargının Nedenleri Neler Olabilir?

  1- Toplumsal Normlar ve Stereotipler: Toplumun kadınlara ve erkeklere yönelik belirli roller ve beklentileri bulunmaktadır. Bu stereotipler, iş ortamında klişeleştirme ve önyargıların oluşmasına zemin hazırlayabilir.

  2- Eğitim ve Bilinçsizlik: Bazı çalışanlar, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeterli eğitim veya bilinçli bir farkındalığa sahip olmayabilir. Bu durum, klişelerin ve önyargıların bilinçsizce devam etmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarını zayıflatmasına neden olabilir.

  3- Yönetim Yaklaşımı ve Kültürel Faktörler: Şirketin yönetim yaklaşımı ve kurumsal kültürü, klişelerin ve önyargıların yayılmasında etkili olabilir. Eğer yönetim, toplumsal cinsiyet eşitliği değerlerine uygun bir liderlik sergilemezse, çalışanlar arasında klişelerin ve önyargıların yayılması kolaylaşabilir.

  4- Medya ve Popüler Kültür Etkisi: Medya ve popüler kültür, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren ve klişelerin yayılmasına katkıda bulunan bir etkendir. Stereotipik temsiller ve ayrımcı mesajlar, iş ortamında klişeleştirme ve önyargının devam etmesine neden olabilir.

  Olası Etkileri Neler Olabilir?

  1- Eşit Fırsatların Sınırlanması: Klişeler ve önyargılar, kadınların iş ortamında eşit fırsatlara erişimini sınırlayabilir. Kadın çalışanlar, terfi veya liderlik pozisyonlarına yükselmede zorluklar yaşayabilir ve klişelere dayalı algılarla mücadele etmek zorunda kalabilirler.

  2- Motivasyon ve İş Tatmini Azalması: Klişeler ve önyargılar, kadın çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, çalışanların kendilerini değersiz hissetmelerine, iş performansının düşmesine ve genel olarak iş ortamında hoşnutsuzluk yaşanmasına yol açabilir.

  3- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eksikliği: Klişeler ve önyargılar, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini zayıflatabilir. Eşitlikçi bir iş ortamının sağlanamaması, farklı bakış açılarının yokluğuna ve inovasyon potansiyelinin kaybedilmesine neden olabilir.

 • Örnek Vaka 6: Mentorluk ve Rol Model Eksikliği

  Giriş: SNN Şirketi, 2000 yılında kurulan ve uluslararası arenada faaliyet gösteren bir gıda üretim şirketidir. Farklı ürün kategorilerinde geniş bir yelpazede ürünler sunan SNN, hem Türkiye'deki hem de global pazarlarda bilinen ve tercih edilen bir markadır. Şirketin genel merkezi Ankara'da olup, dünya genelindeki farklı lokasyonlarda bulunan fabrikalarında toplamda 15.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. SNN Şirketi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini benimsemekte ve bu konuda çeşitli politikalar ve programlar uygulamaktadır.

  Şirketin toplam işgücünün %40'ı kadınlardan oluşmakla birlikte, yönetim kademelerine çıktıkça kadınların oranı azalmaktadır. Üst düzey yönetimde kadınların oranı sadece %15'tir.

  Arka Plan: SNN Şirketi, toplumsal cinsiyet eşitliği değerlerini benimseyen bir kuruluştur. Kadın çalışanlar arasında yapılan değerlendirmeler ve alınan geri bildirimler, özellikle mentorluk ve rol model desteğinin eksik olduğunu göstermektedir. Kadınlar, kariyerlerini geliştirmek ve liderlik pozisyonlarına yükselmek için gereken desteği ve rehberliği alamamaktadır. Bu durum, kadın çalışanların kariyer ilerlemelerini ve motivasyonlarını olumsuz etkilemekte ve aynı zamanda şirketin cinsiyet çeşitliliği hedeflerine ulaşmasını engellemektedir. SNN Şirketi, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden mentorluk ve rol model eksikliği konusunda endişe verici bir durumla karşı karşıya kalmıştır.

  Mentorluk ve Rol Model Eksikliğinin Nedenleri Neler Olabilir?

  1- Cinsiyet Temelli Önyargılar: Toplumsal cinsiyet temelli önyargılar, mentorluk ve rol model desteğinin eksik olmasına yol açabilir. Örneğin, erkek yöneticilerin kadın çalışanları mentorluk veya rol model olarak seçme eğilimi daha düşük olabilir.

  2- Kısıtlı Fırsatlar: Kadın çalışanlar, mentorluk ve rol model desteklerinden yeterince faydalanma fırsatlarına sahip olmayabilir. Kısıtlı sayıda kadın liderlik pozisyonunda olması veya erkek egemen iş ortamında daha fazla görünürlük kazanma zorluğu, mentorluk ve rol model ilişkilerinin kurulmasını engelleyebilir.

  3- Bilinçsizlik ve İletişim Eksikliği: Çalışanlar ve yöneticiler arasında mentorluk ve rol model ilişkilerinin önemine dair yeterli bilinç ve iletişim olmayabilir. Bu durum, potansiyel mentorlar ve rol modeller arasındaki bağlantıların kurulmasını engelleyebilir.

  4- Yetersiz Mentorluk Programları: Şirketin mentorluk programları ve politikaları yetersiz veya eksik olabilir. Mentorluk programları oluşturulmamış veya etkili bir şekilde uygulanmamışsa, çalışanların mentorluk ve rol model desteği bulma zorluğu yaşamasına neden olabilir.

  Olası Etkileri Neler Olabilir?

  1- Kariyer Gelişimi ve İlerleme Zorlukları: Mentorluk ve rol model eksikliği, kadın çalışanların kariyer gelişimini ve ilerlemesini olumsuz etkileyebilir. Eksiklik, kariyer fırsatlarının sınırlanmasına, liderlik pozisyonlarına yükselmede güçlük çekmeye ve yetenekli kadın çalışanların kaybedilmesine yol açabilir.

  2- Özgüven ve İş Tatmini Azalması: Mentorluk ve rol model desteği eksikliği, kadın çalışanların özgüvenini ve iş tatminini olumsuz etkileyebilir. Mentorluk ilişkileri, çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine, yönlendirilmelerine ve desteklenmelerine yardımcı olurken, eksiklik bu süreci engelleyebilir.

  3- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eksikliği: Mentorluk ve rol model eksikliği, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini zayıflatabilir. Eşitlikçi bir iş ortamının sağlanması için çeşitli mentorluk ve rol model ilişkilerine ihtiyaç vardır. Eksiklik, farklı bakış açılarının ve çeşitlilikten gelen fırsatların kaybedilmesine yol açabilir.

 • Örnek Vaka 7: İşgücü Çeşitliliği ve Dahil Etme

  Giriş: ZEN Şirketi, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden işgücü çeşitliliği ve dahil etme konusunda karşılaştığı zorlukları ele almak istemektedir. ZEN, 1995 yılında kurulan, global ölçekte faaliyet gösteren bir telekomünikasyon şirketidir. Şirket, dünya çapında 20.000'den fazla çalışana sahip olup, Türkiye merkezli olmasına rağmen Asya, Avrupa ve Amerika'da geniş bir operasyon ağına sahiptir. ZEN, endüstrisindeki lider konumunu sürdürmek için sürekli yenilik ve dönüşümü benimsemekte ve bu bağlamda çeşitlilik ve kapsayıcılığı önemli bir strateji olarak görmektedir.

  Şirketin çalışanlarının %60'ı erkek, %40'ı kadındır ve bu oranlar, sektör ortalamasına yakındır. Ancak, üst düzey yönetim ve liderlik pozisyonlarına bakıldığında, kadınların oranı büyük ölçüde azalmaktadır. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yalnızca %20'si kadındır.

  Durum: ZEN Şirketi, çeşitlilik ve kapsayıcılığı önemseyen bir kuruluştur. Ancak, yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından işgücü çeşitliliği ve dahil etme konularında bazı zorluklar yaşandığını göstermektedir. İç yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler, kadınların liderlik pozisyonlarına erişiminde ve karar alma süreçlerinde temsil eksikliği yaşandığını göstermektedir. Bu durum, kadın çalışanlar arasında memnuniyetsizlik yaratmakta ve onların yeteneklerini ve potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını engellemektedir.

  Bu durum ayrıca, şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmasını da engellemekte ve bu durum, ZEN'in inovasyon kapasitesini ve rekabetçiliğini olumsuz etkileyebilmektedir. ZEN’in cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında daha fazla ilerleme kaydetmesi için, kadınların daha fazla liderlik pozisyonuna atanmasını ve karar verme süreçlerine daha fazla dahil edilmesini sağlayacak politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

  İşgücü Çeşitliliği ve Dahil Etmenin Önemi

  1- Farklı Bakış Açıları ve İnovasyon: İşgücü çeşitliliği, farklı bakış açılarının ve deneyimlerin bir araya gelmesini sağlar. Bu da inovasyonun teşvik edilmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde işgücü çeşitliliği, şirketin rekabet gücünü artırabilir.

  2- Adalet ve Eşitlik: İşgücü çeşitliliği ve dahil etme, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin bir gereğidir. Kadınların, erkeklerle aynı fırsatlara sahip olması, adaletin sağlanması ve eşitlikçi bir iş ortamının oluşturulması önemlidir.

  3- Çalışan Memnuniyeti ve Performans: İşgücü çeşitliliği ve dahil etme, çalışanların memnuniyetini artırır ve performanslarını olumlu yönde etkiler. Çeşitli bir işgücüne sahip olan şirketler, çalışanların kendilerini daha fazla değerli ve kabul görmüş hissetmelerini sağlar.

  4- İşveren Markası ve Müşteri İlişkileri: İşgücü çeşitliliği ve dahil etme, şirketin işveren markasını güçlendirebilir. Müşteriler, çeşitli bir işgücüne sahip olan şirketlere daha olumlu bir şekilde bakabilir ve daha güçlü bir müşteri ilişkisi kurabilir.

  Olası Etkileri

  1- Liderlik ve Karar Alma Süreçlerinde Temsil Eksikliği: İşgücü çeşitliliği ve dahil etme eksikliği, liderlik pozisyonlarında ve karar alma süreçlerinde cinsiyet temelli temsil eksikliğine yol açabilir. Bu durum, kadın çalışanların fırsatlardan yeterince yararlanamamasına ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyamamasına neden olabilir.

  2- Cinsiyet Eşitsizliğinin Peşinden Giden İmaj: İşgücü çeşitliliği eksikliği, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhütlerini sorgulanır hale getirebilir. Bu durum, hem içerideki çalışanlar hem de dışarıdaki paydaşlar arasında şirketin itibarını etkileyebilir.

  3- Yetenek Çekme ve Elde Tutma Zorlukları: İşgücü çeşitliliği ve dahil etme konusundaki eksiklikler, yetenekli kadın çalışanların şirkete çekilmesini ve elde tutulmasını zorlaştırabilir. Şirket, rekabetçi bir işgücüne sahip olmak için çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmelidir.


Başvuru Formunu Doldur

1. Kişisel Bilgiler2. Ekip Üyeleri

3. Vaka Çalışması Deneyimi4. Seçilen Vaka İle İlgili Sorular*Başvuru formundaki bilgilerde eksiklik olması durumunda başvurular dikkate alınmayacaktır

** Bu başvurunun yapılmış olunması yarışmaya katılım şartlarının sağlandığı anlamına gelmemektedir. Eksiksiz yapılan başvurular jüri tarafından incelemeye tabi tutulacak, uygun görülen başvuru sahipleri yarışmayı kabul edilecektir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam